Fågelspaning

Kusten utanför Västervik har ett rikt fågelliv med många olika fågelkolonier. 'Fågelvägen' är en vandringsled som går från Flatvarp i norr till Händelöp i söder. Längs denna vandringsled finns utkiksplatser där man har god sikt över det rika fågellivet. Mer information om organiserade utflykter finns att hämta hos Loftahammars turisbyrå.

"Man kan upptäcka sällsynta fåglar när man går 'Tjust Fågelvägen'"